vareheis
Heiser for høye belastninger. Elektrisk istedenfor hydraulikk.

Liftcat 750

Vareheis 500-3000kg

Det her er våre vareheiser for høye laster fra 500 kg og opp til 3000 kilo. Vi prater om solide heiser for håndtering av gods i produksjon, varelager og fabrikker.

Heis kurvene er grå lakkerte og leveres med en solid beskyttende avtakbare trelister og med et gulv som har motstandsdyktig kontroll plater – alt for å takle tøffere miljøer. Heisene er kjedeopphengte.

Elektriske istedenfor hydrauliske

Tross de høye lastene er det her heiser med god stopp plan/etasjer presisjon allerede i standardversjonen – det gir enklere og mer praktisk lasting og lossing. Heisene kan også utstyres med frekvenskontroll for enda høyere stopp presisjon.
Heisene er elektriske og dermed mer miljøvennlige enn hydrauliske som også har ulempe med gynge tid og svikt under lasting.

Ulike versjoner etter behov

Vi kan levere heisene i en selvbærende sjakt som kan kles med plater eller alternativt i en plassbygget betongsjakt. Dette kan være et brannkrav.
Heisene kan leveres i en versjon med utdannet personell kan følge med, ellers sendes/kalles heisene normalt mellom etasjene.

Alltid hos oss.

Vi tilbyr også en unik Trygghetsgaranti

Bilder og detaljer