VAREHEISER  700 serien

LiftCat 700 er en serie vareheiser som kan løfte opp til 3000 kg. Kurvstørrelsene spenner fra små dokument-transportører til ekte varekurver. Vareheisene kan monteres i betongsjakter, eller i en frittstående stålfagverk som kan være kledd med plater.

vareheis

Liftcat 710

Små vareheiser for last opp mot 300 kg.

vareheis

Liftcat 720

Vareheiser for 300–1 500 kg last.

vareheis

Liftcat 730

Vare- og passasjerheis som skrue-driven plattform heis for 1000 kg belastning.

vareheis

Liftcat 750

Vareheiser for 500–3 000 kg last.