VAREHEISER  700 serien

LiftCat 700 er en serie vareheiser som kan løfte opp til 3000 kg. Kurvstørrelsene spenner fra små dokument-transportører til ekte varekurver. Vareheisene kan monteres i betongsjakter, eller i en frittstående stålfagverk som kan være kledd med plater.

Liftcat 710

Små vareheiser for last opp mot 300 kg.

Liftcat 720

Vareheiser for 300–1 500 kg last.

Liftcat 730

Vare- og passasjerheis som skrue-driven plattform heis for 1000 kg belastning.

Liftcat 750

Vareheiser for 500–3 000 kg last.

Close Menu